Kallocain

kallocain
Läser boken Kallocain av Karin Boye. Så blev den här illustrationen.